Presentació de l'activitat:

El patinatge artístic és un esport que es basa en l’habilitat motriu del lliscament, la qual, no és sol treballar en les programacions d’educació física a les escoles.
Per aquest motiu és una molt bona opció com activitat física que complementa a la bàsica que oferta les escoles. Per altra banda, en el patinatge artístic es treballa la coordinació, l’equilibri, el control i l’expressió corporal, la flexibilitat i la força explosiva de l’esportista. Com a tots els esports quan més abans comenci a practicar, més facilitat d’assoliment per part dels esportistes en un futur tindran. Per aquest motiu nosaltres comencem aquesta activitats a P-4.
A la fase d’iniciació aquestes habilitats es treballen des de un punt de vista lúdic, mitjançant jocs i amb un primer objectiu clar: el control del cos sobre els patins i la independència de l’esportista per desplaçar-se.
Una vegada el patinador/a ha assolit el control i la llibertat sobre els patins, comença una segona fase anomenada d’especialització en la qual es treballen exercicis específics de patinatge artístic, començant pel nivell d’iniciació. S’inicien les competicions organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona on els esportistes aprenen a participar i a respectar les decisions d’un jurat i als seus contrincants. Un altre objectiu de les diferents competicions és fomentar l’esperit de superació, de força de voluntat i de treball constant, que es requereix per assolir un cert nivell, valors que després podran aplicar a la seva vida diària. Veuen que amb esforç i dedicació van sortint les figures i moviments que fins ara no sortien.
Per Nadal i al mes de maig es donarà a les famílies un informe que reflecteix l’evolució de cada esportista i cóm els veuen les entrenadores.

INFOMACIÓ I NORMES DE FUNCIONAMENT DEL GRUP D’INICIACIÓ
Horaris i llocs de l’entrenament:
Grup de P-4 i P-5 es fan els dilluns (pati escola) i dimecres (a la pista 2 al tennis) de 17:00 hores a 18:10 hores. Anirà l’entrenadora a les classes o fila a buscar els esportistes per anar totes juntes al lloc d’entrenament, acompanyades per la delegada, sense la presència de les famílies per un millor control. A l’inici de l’activitat, els pares, si han de portar patins, esperaran a les seves filles a la porta de la instal•lació.
Grup de 1r i 2n de primària es fan dimecres de 18:10 a 19:05 hores (a la pista 2) i divendres 17:00 a 18:05 hores (al pati de l’escola).
Grup de 3r i 4t de primària es fan dilluns (al pati de l’escola) de 18:10 a 19:05 hores i divendres de 17 a 18:10 hores (a la pista 2).
Grup de 5è i 6è de primària es fan dilluns (al pati de l’escola) de 19:05 a 20:10 hores i divendres de 18:10 a 19:05 hores (a pista 2).
Grup d’ESO i Batxillerat es fan a pista 2 els dimecres i divendres de 19:05 a 20:10 hores.
A tots els entrenaments, a primera hora, haurà d’estar, a la mida de lo possible, algun familiar per posar els patins als esportistes i marxar, ja que és força recomanable que durant l’entrenament no us quedeu per evitar que es puguin distreure i provocar un accident amb altres companys per mirar als familiars. Si alguna família no pot estar a l’inici per posar patins, una altra persona voluntària ajudarà. Quan faltin cinc minuts per finalitzar l’entrenament ja podeu tornar. Preguem màxima puntualitat tant al començament com a la recollida dels esportistes. És molt important avisar sempre a la delegada de cada grup si no poden venir a entrenar o heu de marxar abans i ella informarà a les entrenadores.
No està permès, sota cap concepte, que els familiars ni acompanyants entrin dins de la pista durant l’entrenament. En cas que l’esportista es faci mal, l’entrenadora s’encarregarà d’atendre a aquesta persona i si ha de demanar ajuda, ja traurà a la persona lesionada fora de la pista o modificarà el recorregut dels patinadors per no posar en perill cap esportista més. Un cop finalitzada la classe, les patinadores i patinadors no podran quedar-se dins la pista patinant o en el pati, ja que si es fan mal fora de l’entrenament, l’Associació no es fa responsable.
Les entrenadores son les úniques responsables de recollir el grup i portar-lo plegat al lloc d’entrenament amb l’ajut de la delegada. En el cas que una patinadora/or es vagi sol/a a casa, els pares informaran per escrit a l’Associació, fent-se responsable així de tal fet. Les entrenadores, com a responsables del grup, no podran abandonar les instal•lacions fins assegurar-se que cada noi/a està amb el seu pare/mare, avi/avia, cangur...

Calendari:
Hi haurà classes tots els dies que també tinguin classe a l’escola, per tant seguim el mateix calendari escolar en quant a vacances, ponts o festius.

Dies de pluja
Els dies de pluja les entrenadores valoraran in situ l’estat de la pista i decidiran si es pot fer la classe sense posar en perill als participants. Si no es pot, les delegades informaran a les famílies que podran venir a buscar al seu fill/a. Si alguna família triga en el desplaçament, no us amoïneu que les esportistes no estaran soles, ja que les entrenadores estaran acompanyant fins entregar l’últim esportista.

Continguts tècnics
Durant el primer trimestre es treballa l’equilibri, coneixement del propi cos i condicions físiques. També s’ensenyen exercicis bàsics: bomba, floreta i llimones.
Un cop assolits aquests elements, es treballa el domini d’exercicis més complicats, on es treballa la força, resistència i flexibilitat, així com el treball en equip.
Aquest primer any, tots els elements s’introdueixen a partir de jocs i coreografies.

Roba i material:
Cal portar roba esportiva còmoda i ajustada al cos: leggins, samarretes i suadores de cotó, forros polars, armilles. NO estan permesos les camises o texans (ni elàstics), anoracs amples o abrics per sota de la cintura. A l’hivern es pot complementar amb escalfadors, guants i “bufs “, NO bufandes, ja que solen quedar-se enganxades i pot ser perillós. Es pot portar mallot i/o faldilla de patinatge. Es recomanen mitjons llargs i gruixuts. El cabell sempre recollit amb cua i cinta , diadema o “clips” per recollir el serrell per tal de no molestar al fer els exercicis i, sobretot no es pot tenir cap tipus d’aliment a la boca. Es permet que als entrenaments duguin una ampolla d’aigua. A l’Associació disposem de tota l’equipació completa (a excepció dels patins) perquè la pugueu comprar, tot i que sempre s’haurà de demanar amb un mínim d’antelació que serà marcat per l’Associació i que us informarem a través de la delegada. Han de portar uns patins de quatre rodes (no en línia ni de joguina) amb la bossa porta patins de l’Associació. Es permet portar patins de Decathlon per començar o els que nosaltres recomanem de botigues especialitzades com L’Estel o Tot Patí. Es permet portar coderes i genolleres els primers dies, tot i que també és recomanable no dur-les ja que no els permet desenvolupar els moviments necessaris per aquest esport.
Per encarregar i pagar els mallots de compra vindrà la modista a prendre les mides a cada esportista un dia d’entrenament.

Festivals, competicions i exhibicions
Es fan un mínim de quatre exhibicions durant la temporada:
Per la presentació oficial a l’octubre (aquesta temporada no s’ha pogut fer per les mesures Covid) han de portar el mallot oficial de l’Associació que es pot comprar o llogar a l’Associació, mitges i fundes color carn. Poden anar maquillades.
Per la trobada del CEEB han de portar el mallot oficial, mitges i fundes, però no maquillades. Aquesta activitat no competitiva (sense avaluació ni jutges) la fa el grup d’iniciació per fomentar i estimular la pràctica d’aquest esport. En aquestes trobades es participa realitzant una coreografia en grup de màxim vuit/nou integrants. Ajuda als nous patinadors i patinadores a familiaritzar-se amb les futures competicions.
Per la trobada al pati on es repetirà la coreografia de la trobada oficial amb mallot oficial.
Per l’exhibició al pati de l’escola en el trofeu de futbol sala (juny) faran la coreografia que han preparat pel Festival Arrels i han de portar el mallot temàtic propi. Per el Festival de Patinatge Arrels al pavelló on faran diferents actuacions portaran els dos mallots. És obligatòria la participació per part de tots/es els patinadors/es al festival de final de curs a excepció de motius justificats. En aquest cas s’haurà de comunicar a les entrenadores amb la màxima antelació possible.
Els grups de COMPETICIÓ participen de manera individual a la seva categoria, segons nivell tècnic assolit durant el curs i l’edat de la participant.

Normes de la competició:
Cap de les activitats anteriors esmentades son de obligatòries participació i es realitzaran segons el calendari del CEEB i el sorteig de cada convocatòria. Sí és obligatòria l’assistència de la patinadora, una vegada confirmada per part dels pares i feta la inscripció a la competició o trobada, tant individual com en grup. Solament s’acceptarà la no assistència a l’activitat en cas de tindre motiu justificat. S’entén per justificat malalties o causes de força major i sempre previ avís a les entrenadores. En el cas de no assistir a la competició o trobada per part d’una patinadora de manera injustificada, la família es farà càrrec de les despeses d’inscripció corresponents, que el CEEB obliga a complir per tal de participar a l’esdeveniment esportiu. És molt important respectar l’hora de convocatòria i acudir amb puntualitat. Durant la competició, els patinadors/es romandran amb el grup fins que l’entrenadora ho indiqui. Per respecte a tots els participants, és obligatori quedar-se a les instal•lacions, com a mínim, fins que hagi sortit a pista l’última dels nostres companys/es. Tant els pares con els participants han de tenir una actitud de respecte amb les decisions dels jutges i de companyonia amb la resta de participants d’altres entitats. Segons normativa del CEEB, tant pares i mares (inclòs delegades) com nois/es que no participin, han de romandre a les graderies durant tota la competició.
Els grups de COMPETICIÓ

EQUIPAMENT DE COMPETICIÓ: Com a indumentària de passeig, les noves incorporacions, farem servir el xandall i la samarreta de l’escola si no tenen el pantaló, l’armilla i la jaqueta negra del patí. Els cobreix patins negres a sota de la mitja.
Els grups de COMPETICIÓ

ASSEGURANÇA: Totes les nostres patinadores i patinadors tenen llicència del CEEB i estan cobertes per la mutualitat del Consell. Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.
Els grups de COMPETICIÓ

COMUNICACIÓ Per veure fotografies e informació de les novetats de l’Associació consulteu: www.aefsarrels.cat , aefsarrels (Instagram) o seguiu-nos al Facebook!

L’equip tècnic i directiu secció de patinatge: Toni Castro: President de l’Associació Esportiva FS ARRELS.
Alba Velasco: Coordinadora i entrenadora.
Rocío Oller: Entrenadora.
Júlia Verdaguer: Entrenadora.
Carol Morales: Delegada grup ESO i Batxillerat.
Susana Alcaraz: Delegada grups de 6è i de 4t de primària.
Míriam Carnero: Delegada grup de 5è de primària.
Alicia Marco: Delegada de 3r de primària.
Sara Gómez: Delegada grup de 1r i 2n de primària.
Erika Muñoz: Delegada grup de P-5.
Èlia Fernández: Delegada grup P-4.


Descarregar REGLAMENT DE FUNCIONAMENT PATINATGE

 

AEFS ARRELS - C/Cardenal Tedeschini, 76-80 - 08027 BarcelonaTel: (+34) 647 177 427Email: aefs.arrels@gmail.com