AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ DEL TITULAR

Associació Esportiva Futbol Sala Arrels (“AE FS Arrels”) és el titular del domini aefsarrels.cat amb CIF G-63161830, amb domicili a c/Cardenal Tedeschini 76-80, 08027 Barcelona, (en endavant, l’Associació). El correu electrònic d’atenció és aefs.arrels@gmail.com.

Recomanem llegir atentament el present avís legal i altres polítiques abans d’utilitzar la nostra plataforma i serveis. Qualsevol ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions
incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciant expressament a qualsevol altre fur.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’Associació, a través de la seva pàgina web, ofereix informació sobre els seus serveis de forma genèrica. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

L’Associació es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així como d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

L’Associació no pot garantir:

  • La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a Internet. Tanmateix, no es fa responsable dels danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.
  • L’aplicació de la seva Política de Privacitat a accessos per mitjà d’enllaços de tercers a aquesta web, ni a traves d’enllaços d’aquesta web a altres webs. Tot enllaç de tercers a
    aquesta web, haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap tipus de manifestació sobre la web, havent d’acomplir, tanmateix, amb la resta de previsions d’aquesta normativa.

En cas d’existir enllaços no supervisats per l’Associació, no s’assumirà responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

Tots els continguts inclosos a la web (textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny gràfic, signes, logos, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i
altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular de la mateixa. Els continguts que pugui contenir la web que no fossin de la seva titularitat, gaudeixen de
l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals. La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

PRIVACITAT

L’Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma i l’aplicació de les mesures de seguretat establertes per la normativa. Si vol conèixer la nostra Política de Privacitat, faci clic aquí.