Patinatge artístic2024-06-21T11:19:40+02:00

Patinatge artístic

INSCRIPCIONS 24/25 OBERTES FINS A OMPLIR GRUPS

La secció de patinatge artístic va néixer el 2012 i és la segona amb més esportistes de l’AE FS Arrels. Des de la temporada 23/24, els grups es divideixen per nivells per tal de millorar l’eficiència dels entrenaments i l’aprenentatge dels i les esportistes. Per a la temporada 24/25, comptarem amb vuit grups mixtes, amb patinadores i patinadors des dels quatre anys fins a edat universitària, que participen en les competicions del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb).

Fase d’iniciació

A la fase d’iniciació, les habilitats es treballen des de un punt de vista lúdic, mitjançant jocs i amb un primer objectiu clar: el control del cos sobre els patins i la independència de l’esportista per desplaçar-se.

Fase d’especialització

Una vegada el/la patinador/a ha assolit el control i la llibertat sobre els patins, comença una segona fase anomenada d’especialització en la qual es treballen exercicis específics de patinatge artístic, començant pel nivell d’iniciació. S’inicien les competicions organitzades pel Ceeb, on els i les esportistes aprenen a participar i a respectar les decisions d’un jurat i els seus contrincants. Tanmateix, les competicions tenen com a objectiu fomentar l’esperit de superació, de força de voluntat i de treball constant, que es requereix per assolir un cert nivell.

Normativa AE FS Arrels

Els infants i joves admesos per l’AE FS Arrels per formar part dels grups que componen la secció de patinatge artístic podran formalitzar la inscripció omplint el formulari enviat al correu.

El període d’inscripció/renovació serà fins la primera quinzena de juny per a les famílies que han participat amb nosaltres durant la temporada.

Aquelles noves incorporacions que vulguin formar part de la família Arrels podran optar a una de les places vacants fins a completar grup a partir de la segona quinzena de juny.

L’acceptació de la inscripció està subjecte a la formació dels grups.

La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes de l’AE FS Arrels.

Per formalitzar correctament la seva inscripció/renovació, els i les esportistes hauran d’omplir la fitxa a través del formulari que rebran per correu.

Es pot descarregar el dossier infomatiu aquí.

Formulari d’inscripció, aquí.

En cas que els grups estiguin complerts, hi haurà una llista d’espera per a aquelles persones que vulguin sol·licitar la seva plaça. Caldrà omplir la sol·licitud en l’enllaç “Sol·licitar plaça”, ens regirem per l’ordre d’arribada.

Ens posarem en contacte amb vosaltres en el moment que tinguem una vacant. Tanmateix sempre us podeu adreçar a nosaltres tant per telèfon com per correu electrònic.

Les inscripcions són per a tota la temporada. Excepcionalment, es podrà donar de baixa un/a esportista comunicant-ho als Coordinadors i Administració per correu electrònic abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

Beques:

 • L’Associació ha estat homologada per l’Institut Barcelona Esports per gestionar les beques esportives que atorga l’Ajuntament de Barcelona. Els coordinadors us informaran dels terminis en els quals cal presentar la sol·licitud i dels documents necessaris per fer-ho.

Gestió d’impagats:

 • Per renovar la inscripció d’esportistes que ja pertanyen a l’Associació, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes de temporades anteriors.
 • Els i les esportistes que durant la temporada deixin d’abonar les quotes pertinents, podran ser apartats/de la realització de l’activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de deu dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l’esmentada quota més les despeses generades.
 • Davant d’aquestes situacions l’AE FS Arrels es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes, sempre després de conèixer i valorar el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació.

L’AE FS Arrels establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, en coordinació amb les diferents escoles i instal·lacions.

Les sessions d’entrenament i els partits de competició es podran suspendre per causa d’inclemències meteorològiques o de causa major.

Els i les esportistes de l’AE FS Arrels han de complir el Règim Intern Disciplinari de l’Associació, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). Això es fa extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.

L’AE FS Arrels podrà amonestar, apartar i expulsar qualsevol esportista que infringeixi tant el Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic del Ceeb. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

Les comunicacions oficials de l’AE FS Arrels es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web i circulars enviades per correu electrònic.
Els xats, missatges de text, trucades, converses… serveixen per coordinar l’activitat de l’Associació, però en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.

Quan una família necessiti contactar amb l’Associació, podrà fer-ho al telèfon 685 999 263 i als següents correus electrònics:

Reglament general

Sempre que un infant o jove s’apunti, se li farà una prova de nivell per adjudicar-lo un grup segons el nivell, independentment de la seva edat.

Els horaris s’especificaran cada temporada, en funció dels grups i els espais disponibles.

Els grups que iniciïn l’entrenament a les 16:55 h, seran recollits a les classes o al pati de l’escola per l’entrenadora i, amb l’ajuda de la delegada del grup, baixarà tot el grup junt pista.

Els grups que comencin l’entrnament a les 18:05 h o més tard, es trobaran directament a la pista corresponent.

És obligatori que es faci servir l’equipament esportiu adequat per a realitzar l’activitat:

 • Roba esportiva, còmoda i ajustada al cos: leggins, samarretes i dessuadores de cotó, forros polars, armilles…
 • No estan permesos les camises o texans (ni elàstics), anoracs amples, o abrics per sota de la cintura.
 • A l’hivern es pot complementar amb escalfadors, guants i “bufs ” (no bufandes, ja que poden quedar-se enganxades i pot ser perillós)
 • El cabell sempre recollit amb cua i cinta, diadema o “clips” per recollir el serrell.
 • A partir de 3r de Primària, és obligatori entrenar amb roba específica de patinatge artístic.

A l’inici de l’activitat, les famílies que hagin de portar patins, esperaran als infants directament a pista 2 (Tenis Meridiana).

Les entrenadores són les úniques responsables de recollir el grup i portar-lo de l’escola a la pista, amb l’ajut de la delegada.

No està permès que les famílies es quedin al recinte de la pista durant tota la duració de l’entrenament per al bon rendiment de les patinadores i patinadors.

És obligatori informar a les entrenadores quan una família s’emporti les seves filles o fills abans de finalitzar l’entrenament.

Com a responsables del grup, les entrenadores, no podran abandonar les instal·lacions fins a assegurar que cada esportista està amb el seu responsable (pare/mare, avis, cangur…). En el cas que un/a esportista marxi sol/a a casa, la família informarà per escrit a l’Associació, fent-se responsable de tal fet.

En dies de pluja o dies en què les entrenadores considerin que la pista no es troba en condicions per portar a terme l’activitat de manera segura pels esportistes, se seguirà el següent protocol:

Per a tots els grups de patinatge es mantindrà l’activitat i l’horari, a un espai cedit per l’Escola  Arrels on es duran a terme jocs o altres exercicis complementaris, per treballar de forma lúdica l’agilitat, la resistència, l’equilibri, la flexibilitat, etc.

Aquesta hora no es recuperarà, ja que el servei es donarà per prestat.

L’assistència no és obligatòria; qualsevol família pot recollir a l’infant per la porta del pati.

 • Grups que inicien l’activitat a les 16:55 h: La delegada informarà a les famílies de la suspensió de l’entrenament en el format habitual. Cada família haurà d’informar a la delegada si l’esportista es quedarà igualment a la sessió o no. En cas que no, la família haurà de recollir l’esportista a la sortida de l’escola.
 • Grups que inicien l’activitat a les 18:05 h o més tard: Les famílies o els i les esportistes hauran d’avisar, amb 15 minuts d’antelació al començament de l’activitat, si assistiran a l’entrenament o no.

En el cas que durant la tarda el temps millori, i les condicions permetin dur a terme l’activitat de patinatge amb normalitat, si l’esportista no assisteix a la sessió no podrà recuperar l’entrenament cap altre dia.

 • El grup d’iniciació participarà en les trobades esportives organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). És una activitat no competitiva (sense avaluació ni jutges) sinó simplement de participació, per fomentar i estimular la pràctica de l’esport, com a introducció a les futures competicions. En aquestes trobades els i les esportistes participen realitzant una coreografia en grups de màxim vuit/nou integrants (segons les normes del Ceeb).
 • Els grups de competició participen de manera individual a la seva categoria, segons l’edat dels i les participants i el nivell tècnic assolit durant el curs, en les competicions organitzades pel Ceeb i l’Interescoles, organitzat internament.

Cap de les activitats anteriorment esmentades és d’obligatòria participació i es duran a terme segons el calendari del Ceeb i el sorteig de cada convocatòria.

Sí que és obligatòria l’assistència de l’esportista, una vegada confirmada per part de la família, i feta la inscripció a les competicions, trobades o interescoles, tan individual com en grup.

Només s’acceptarà la no assistència a l’activitat en cas de motiu justificat. S’entén per justificades, malalties o causes de força major i sempre previ avís a les entrenadores.

En el cas de no assistir a la competició o trobada per part d’un/a esportista de manera injustificada, la família es farà càrrec de les despeses d’inscripció corresponents.

És molt important respectar l’hora de convocatòria i ser puntual.

Durant la competició, els i les esportistes romandran amb el grup fins que l’entrenadora ho indiqui.

Per respecte a tots els i les participants, fóra bo quedar-se a les instal·lacions, com a mínim, fins que hagi sortit a pista tots els i les participants d’un mateix grup.

Tant les famílies com els i les participants han de tenir una actitud de respecte envers les decisions del jurat, i de companyonia amb la resta de participants d’altres entitats.

Segons la normativa del Ceeb, tant les famílies com els i les esportistes que no participin, han de romandre a les graderies durant tota la competició. Les delegades podran estar a pista sempre que duguin l’acreditació corresponent.

 • Competició:
  • Durant les competicions, trobades i presentació de la temporada, hauran d’assistir amb la granota (els nois) i el mallot (les noies) oficial de l’Associació (groc i blau, amb el nom de l’Associació en strass), mitges de patinatge i fundes de color beix. A l’hivern es pot fer servir la jaqueta tèrmica oficial negra amb el perfil d’un patí i el nom de l’AE FS Arrels en strass blanc, a sobre del mallot. Mai a sota.
  • El cabell ha d’estar completament recollit. No estan permeses les polseres, anells, collars i les arracades (només si són petites i enganxades a l’orella, estil botó).
  • No està permès el maquillatge, per normativa del Ceeb.
 • Festival:
  • Mallot específic segons la temàtica triada per aquell festival, que es pot aprofitar als entrenaments o Casals.

És obligatòria la participació per part de tots els i les esportistes al festival de final de curs a excepció de motius justificats. En aquest cas s’haurà de comunicar a les entrenadores amb la màxima antelació possible.

Aquest mateix ball i indumentària, podrà ser utilitzat per a realitzar exhibicions a altres escoles o clubs.

Els i les esportistes de l’AE FS Arrels han de complir el Règim Intern Disciplinari de l’Associació, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). Això es fa extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.

L’AE FS Arrels podrà amonestar, apartar i expulsar qualsevol esportista que infringeixi tant el Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic del Ceeb. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

Coordinadora: 

 • Rocío Oller

Entrenadores:

 • Miriam Carnero
 • Aurora Crespo
 • Carlotta Fabbri
 • María Inguanzo
 • María Martín
 • María Mingol
 • Rocío Oller
 • Júlia Verdaguer

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top