Gimnàstica rítmica2023-06-15T13:18:28+02:00

Gimnàstica rítmica

La gimnàstica rítmica va entrar a formar part de l’AE FS Arrels la temporada 2018/19, amb la intenció de promoure aquest esport plàstic i visual entre els infants del barri.

En la primera part de la temporada, les i els gimnastes treballen sense aparells, per acostumar-se i integrar els moviments propis de la disciplina esportiva. En la segona part de la temporada, un cop els coneixements bàsics estan establerts, s’introdueixen els aparells per ampliar registres i modalitats.

Al llarg de la temporada, se celebren dues exhibicions: al febrer i al juny.

La gestió de la secció de la gimnàstica rítmica a l’AE FS Arrels va a càrrec d’AsoGym, un club esportiu de gimnàstica rítmica de Barcelona.

Normativa AE FS Arrels

Els infants i joves admesos per l’Associació Esportiva Futbol Sala Arrels (a partir d’ara AE FS Arrels), per formar part dels equips que componen la secció de gimnàstica rítmica podran formalitzar la inscripció omplint el formulari enviat al correu.

El període d’inscripció/renovació serà fins la primera quinzena de juny per a les famílies que han participat amb nosaltres durant la temporada.

Aquelles noves incorporacions que vulguin formar part de la família Arrels podran optar a una de les places vacants fins a completar grup a partir de la segona quinzena de juny.

L’acceptació de la inscripció està subjecte a la formació dels grups.

La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes de l’AE FS Arrels.

Per formalitzar correctament la seva inscripció/renovació, els i les esportistes hauran d’omplir la fitxa a través del formulari que rebran per correu.

Es pot descarregar el dossier infomatiu aquí.

Formulari d’inscripció, aquí.

En cas que els equips o grups estiguin complerts, hi haurà una llista d’espera per a aquelles persones que vulguin sol·licitar la seva plaça. Caldrà omplir la sol·licitud en l’enllaç “Sol·licitar plaça”, ens regirem per l’ordre d’arribada.

Ens posarem en contacte amb vosaltres en el moment que tinguem una vacant. Tanmateix sempre us podeu adreçar a nosaltres tant per telèfon com per correu electrònic.

Les inscripcions són per a tota la temporada. Excepcionalment, es podrà donar de baixa un/a esportista comunicant-ho als Coordinadors i Administració per correu electrònic abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

Beques:

  • L’Associació ha estat homologada per l’Institut Barcelona Esports per gestionar les beques esportives que atorga l’Ajuntament de Barcelona. Els coordinadors us informaran dels terminis en els quals cal presentar la sol·licitud i dels documents necessaris per fer-ho.

Gestió d’impagats:

  • Per renovar la inscripció d’esportistes que ja pertanyen a l’Associació, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes de temporades anteriors.
  • Els i les esportistes que durant la temporada deixin d’abonar les quotes pertinents, podran ser apartats/de la realització de l’activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de deu dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l’esmentada quota més les despeses generades.
  • Davant d’aquestes situacions l’AE FS Arrels es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes, sempre després de conèixer i valorar el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació.

L’AE FS Arrels establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, en coordinació amb les diferents escoles i instal·lacions.

Les sessions d’entrenament i els partits de competició es podran suspendre per causa d’inclemències meteorològiques o de causa major.

Els i les esportistes de l’AE FS Arrels han de complir el Règim Intern Disciplinari de l’Associació, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). Això es fa extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.

L’AE FS Arrels podrà amonestar, apartar i expulsar qualsevol esportista que infringeixi tant el Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic del Ceeb. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

Les comunicacions oficials de l’AE FS Arrels es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web i circulars enviades per correu electrònic.
Els xats, missatges de text, trucades, converses… serveixen per coordinar l’activitat de l’Associació, però en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.

Quan una família necessiti contactar amb l’Associació, podrà fer-ho al telèfon 685 999 263 i als següents correus electrònics:

Organització

L’entrenadora recull als i les alumnes (de l’Escola Arrels)  a la sortida de l’escola i aocmpanya el grup a les instal·lacions de l’Escola Timbaler del Bruc, on durà a terme l’entrenament.

Els entrenaments són els dimarts i els dijous, de 17 a 18:30 hores, a l’Escola Timbaler del Bruc. La recollida dels i les esportistes es fa per la porta del carrer Emili Roca.

AsoGym definirà el material necessari per a l’activitat.

Al llarg de la temporada, se celebren dues exhibicions: al febrer i al juny.

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top