Voleibol2024-06-21T11:23:47+02:00

Voleibol

INSCRIPCIONS 24/25 OBERTES FINS A OMPLIR EQUIPS

La secció de voleibol de l’AE FS Arrels va néixer la temporada 2021/22 amb un equip mixt de categoria infantil, que va ser campió del seu grup, arribant a les semifinals de les eliminatòries de fases. És una secció esportiva en creixement i la temporada 2022/23 ja ha tingut dos equips: cadet i aleví.

Els equips de vòlei de l’AE FS Arrels participen en les competicions del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb).

Normativa AE FS Arrels

Els infants i joves admesos per l’Associació Esportiva Futbol Sala Arrels (a partir d’ara AE FS Arrels), per formar part dels equips que componen la secció de  voleibol podran formalitzar la inscripció omplint el formulari enviat al correu.

El període d’inscripció/renovació serà fins la primera quinzena de juny per a les famílies que han participat amb nosaltres durant la temporada.

Aquelles noves incorporacions que vulguin formar part de la família Arrels podran optar a una de les places vacants fins a completar equip a partir de la segona quinzena de juny.

L’acceptació de la inscripció està subjecte a la formació dels equips.

La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes de l’AE FS Arrels.

Per formalitzar correctament la seva inscripció/renovació, els i les esportistes hauran d’omplir la fitxa a través del formulari que rebran per correu.

Es pot descarregar el dossier infomatiu aquí.

Formulari d’inscripció, aquí.

En cas que els equips o grups estiguin complerts, hi haurà una llista d’espera per a aquelles persones que vulguin sol·licitar la seva plaça. Caldrà omplir la sol·licitud en l’enllaç “Sol·licitar plaça”, ens regirem per l’ordre d’arribada.

Ens posarem en contacte amb vosaltres en el moment que tinguem una vacant. Tanmateix sempre us podeu adreçar a nosaltres tant per telèfon com per correu electrònic.

Les inscripcions són per a tota la temporada. Excepcionalment, es podrà donar de baixa un/a esportista comunicant-ho als Coordinadors i Administració per correu electrònic abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

Beques:

 • L’Associació ha estat homologada per l’Institut Barcelona Esports per gestionar les beques esportives que atorga l’Ajuntament de Barcelona. Els coordinadors us informaran dels terminis en els quals cal presentar la sol·licitud i dels documents necessaris per fer-ho.

Gestió d’impagats:

 • Per renovar la inscripció d’esportistes que ja pertanyen a l’Associació, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes de temporades anteriors.
 • Els i les esportistes que durant la temporada deixin d’abonar les quotes pertinents, podran ser apartats/de la realització de l’activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de deu dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l’esmentada quota més les despeses generades.
 • Davant d’aquestes situacions l’AE FS Arrels es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes, sempre després de conèixer i valorar el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació.

Els i les esportistes han de jugar els partits amb l’equipació oficial de partit.

L’AE FS Arrels establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, en coordinació amb les diferents escoles i instal·lacions.

Les sessions d’entrenament i els partits de competició es podran suspendre per causa d’inclemències meteorològiques o de causa major.

Els i les esportistes, que comencen el seu entrenament a les 17 hores seran recollits/des pel seu entrenador/a, a la sortida de l’escola, i aniran a una de les aules de l’escola que tindrem preparades per aquests dies. Allà faran activitats relacionades amb l’esport o de caràcter formatiu.

Pels grups que entrenen a partir de les 18 hores, l’assistència és voluntària, han d’arribar a l’hora indicada (no abans), i entrar per la porta del pati de l’escola. Un cop allà, se’ls assignarà un espai cobert i faran l’entrenament adaptat a l’espai disponible.

La recollida serà a l’hora de sortida habitual.

Els i les esportistes de l’AE FS Arrels han de complir el Règim Intern Disciplinari de l’Associació, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (Ceeb). Això es fa extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.

L’AE FS Arrels podrà amonestar, apartar i expulsar qualsevol esportista que infringeixi tant el Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic del Ceeb. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

Les comunicacions oficials de l’AE FS Arrels es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web i circulars enviades per correu electrònic.
Els xats, missatges de text, trucades, converses… serveixen per coordinar l’activitat de l’Associació, però en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.

Quan una família necessiti contactar amb l’Associació, podrà fer-ho al telèfon 685 999 263 o als següents correus electrònics:

Règim disciplinari

En complementant del capítol setè dels nostres estatuts.

Està constituït pel president, el coordinador i un membre de la junta.

Les sancions tenen caràcter educatiu, i es fonamenten amb les normes de joc, de respecte al contrari i als companys i companyes d’equip.

Les sancions a les faltes lleus aniran precedides d’un o dos avisos per escrit, que seran signats per duplicat per la família.

Totes les sancions podran ser reduïdes si la persona sancionada mostra penediment i és podrà
substituir, part de la falta per un servei social dintre de l’AE FS Arrels, a criteri del comitè, en cas de
no ser reincident.

Entrenaments: (ha de tenir 2 avisos escrits i signats per la família).

 • No fer cas de manera reiterada de l’entrenador/a o delegats/des, molestar els i les companys/es, interrompre o alentir els entrenaments.
 • Faltar al respecte a l’entrenador/a, delegats, companys/es, etc.
 • Joc violent.
 • Faltes injustificades de puntualitat i assistència als entrenaments.
 • No respectar el material o les instal·lacions.

Partits: (ha de tenir 1 avís escrit i signat per la família)

 • Comportament incorrecte, antiesportiu i irrespectuós, tant verbal com gestual.
 • Joc violent.
 • Protestar de forma continuada les decisions arbitrals.
 • Insultar o amenaçar els jugadors i jugadores contraris, àrbitres, públic, etc.
 • Incitar el públic o altres jugadors/es amb gestos o paraules contra el joc net.
 • Reincidència en no anar correctament equipat.
 • Faltes injustificades de puntualitat o assistència als partits.
 • Agressió directa a un contrari, àrbitre o jugador/a del mateix equip i que poden provocar la suspensió del partit.
 • Incompliment reiteratiu de les decisions arbitrals.
 • Negar-se a sortir al terreny de joc o abandonar el camp durant el partit.
 • Reiteració de les faltes de puntualitat o d’assistència.
 • Promoció, incitació i consum de substàncies drogodependents o productes farmacològics prohibits, tant en els entrenaments, com en els partits i en els actes que l’Associació organitzi, tant dins com fora de les nostres instal·lacions.
 • No acceptar les normes i el funcionament de l’AE FS Arrels.
 • No estar al corrent en l’abonament de quotes.
 • Reincidència en faltes greus.

Per la seva especial responsabilitat i per haver de ser exemple davant dels jugadors/es i famílies, és important sancionar les faltes comeses pels entrenadors/es i delegats/es:

 • Comportament antiesportiu.
 • Crits i protestes a les decisions arbitrals.
 • Actitud agressiva, gestos o actituds amb menyspreu a jugadors/es, àrbitres, famílies i públic.

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top