Ja ha començat el període de sol·licitud de les beques per a activitats esportives i culturals de l’Ajuntament de Barcelona. Des d’avui i fins al 5 d’octubre, les famílies que ho desitgin poden presentar la sol·licitud per a les beques que atorga el consistori.

Existeixen les beques per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari escolar, i des d’aquest curs, també per la realització d’activitats culturals, artístiques, científiques i tecnològiques.

Les beques van dirigides a infants i joves d’entre 6 i 17 anys que estiguin inscrits en alguna activitat esportiva i/o cultural. Es poden demanar dues beques per infants, una de cada categoria.

REQUISITS
 • Que l’infant estigui empadronat a Barcelona
 • Que l’infant estigui inscrit en una activitat
 • Que els ingressos del nucli familiar siguin inferiors a  10.000 euros per cada membre de la unitat familiar

Com es calcula la renda personal? Dividint els ingressos anuals declarats en la renda del 2022 (Base liquidable general (500)) de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres.

Se suma un membre familiar més si:

 • Hi ha un membre tingui una discapacitat mínima del 33%
 • Es té reconeguda oficialment la condició de família monoparental

Percentatge de subvenció segons els ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència:

 • De 0 € a 7.000 € 90%
 • De 7000,01 € a 9.000,00 € 60%
 • De 9.000,01 € a 10.000 € 30%
 • > de 10.000 € 0%
CALENDARI DE SOL·LICITUD
 • Sol·licitud de beques: del 15 de setembre al 6 d’octubre
 • Presentació d’esmenes: fins al 3 de novembre
 • Data de comunicació de la resolució i publicació: 15 de novembre
 • Període de presentació de reclamacions: del 15 de novembre al 3 de desembre

La sol·licitud és telemàtica. Cliqueu aquí per a trobar informació i el formulari per fer la sol·licitud sobre la beca per a activitats esportives. I aquí per a la informació i el formulari per a la beca per a activitats culturals.

IMPORTANT! A l’hora de fer la sol·licitud, necessitareu el codi de l’activitat. Demaneu-la a aefs.arrels@gmail.com.